کارگاه آموزش زبان انگلیسی به روش تعاملی

کارگاه آموزش زبان انگلیسی به روش تعاملی

پنجشنبه 27 خرداد ماه ساعت 18 الی 20 در مهد کودک ساحل بهشت 🌺 مهدکودک ساحل بهشت برگزار میکند 🌺

کارگاه آموزش زبان انگلیسی به روش تعاملی ویژه والدین محترم

معرفی و تبیین روش و همچنین سطح بندی و گروه بندی والدین بصورت حضوری در روز کارگاه انجام خواهد شد و در ادامه بصورت مجازی از طریق گروه های whatsapp انجام شده و به اطلاع والدین محترم خواهد رسید.

با حضور استاد حسین اسکندریان مدرس دانشگاه و مولف کتاب های Easy Speaking و Best Listening

زمان برگزاری پنجشنبه 27 خرداد ماه ساعت 18 الی 20 در مهد کودک ساحل بهشت

برگزاری این دوره برای والدین محترم ساحل بهشتی رایگان می باشد.