بازی کودکان در فضای باز،مزایای زیادی دارد

بازی کودکان در فضای باز،مزایای زیادی دارد

متخصصان می‌گویند که بازی كردن كودكان در فضای خارج از منزل و در محیط‌های باز به حفظ سلامت چشم آنها كمک می‌كند.


بازی کودکان در فضای باز، مزایای زیادی دارد

متخصصان می‌گویند که بازی كردن كودكان در فضای خارج از منزل و در محیط‌های باز به حفظ سلامت چشم آنها كمک می‌كند.

ایسنا:متخصصان می‌گویند که بازی كردن كودكان در فضای خارج از منزل و در محیط‌های باز به حفظ سلامت چشم آنها كمک می‌كند. 

 مطالعات جدید نشان می‌دهد كه تعداد كودكان مبتلا به مشكل نزدیک بینی در جهان رو به افزایش است و این رشد به ویژه در بین كودكان شهرنشین در شرق آسیا بیشتر مشاهده می‌شود.

به گفته پزشكان كودكان مبتلا به نزدیک بینی شدید علاوه بر این كه باید خود را با این مشكل تطبیق دهند درعین حال هم بیش از كودكان سالم در معرض آسیب‌های چشمی و حتی نابینایی در دوران بلوغ و بزرگسالی هستند.

هرچند فاكتورهای ژنتیكی نقش قابل توجهی در ابتلا به نزدیک بینی ایفا می‌كنند اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد كه عوامل محیط زیستی نیز به این روند دامن می‌زنند و در تشدید خطر بروز نزدیک بینی موثر هستند.

نزدیک بینی معمولا در طول سال‌های مدرسه آغاز شده و پیشرفت می‌كند، اما بررسی‌های روی نقش مطالعه شدید و سایر كارهای چشمی در فاصله نزدیک نشان داده است كه نقش این فاكتورها در بروز نزدیک بینی اندک است. 

اما از سوی دیگر یک تحقیق جدید به سرپرستی دكتر كاترین آ. رز روی بیش از ۴ هزار كودک محصل استرالیایی نشان داده است كه فعالیت‌های خارج از منزل در كنترل نزدیک بینی نقش مهمی ایفا می‌كنند. 

بررسی این اطلاعات جدید به كشف یک نكته كلیدی انجامید كه بر اساس آن نرخ ابتلا به نزدیک بینی در كودكان ۱۲ ساله‌ای كه فعالیت آن‌ها در خارج از منزل بیشتر بود به میزان قابل توجهی كاهش پیدا كرد. این تاثیر به حدی است كه به گفته پژوهشگران حتی فعالیت در فضای باز از ورزش كردن در محیط بسته برای پیشگیری از بروز نزدیک بینی موثرتر و مفیدتر است. این تحقیق در نشریه اوپتالمولوژی به چاپ رسیده است.


پست های جدید