خواب کودک

خواب کودک

چرا کودکان در مقابل خواب و خوابیدن مقاومت می‌کنند ؟


🔸زمان خواب برای کودکان به معنی زمان:
« تنهایی» « سکوت» « تاریکی» « بی‌تحرکی» است.
پس از روش‌های مختلفی برای به تعویق انداختن آن استفاده می‌کنند.
مثل گرسنگی، دستشویی ، تشنگی، ترس، بازی کردن و...
بنابراین شما معنای خواب را برای کودک عوض کنید.

✅ برای مشکل تاریکی = از چراغ خواب استفاده کنید.

✅ برای مشکل سکوت = برایش کتاب قصه بخوانید.

✅ برای تنهایی = در اتاقش بمانید تا به خواب برود.

( تماس پوستی برقرار نکنید؛ زیرا عادت می‌کند)

✅ برای مشکل سکون = یک ساعت قبل از خواب بازی کامپیوتری نکند و تلویزیون تماشا نکند زیرا سطح هیجاناتش را بالا میبرد


پست های جدید