امنیت کودک قسمت سوم

امنیت کودک قسمت سوم

خطر کم شدن اقتدار والدين به خصوص تحصيلکرده، آينده فرزندان ما را تهديد مي کند. اگر اقتدار والدين آسيب ببيند هيچ چيز ديگري جايگزين آن نخواهد بود. نداشتن اقتدار خود نوعي خشونت است. نسل مادران و پدران امروزي به خصوص تحصيل کرده ها و حتي کساني که در زمينه کودک فعاليت اجتماعي دارند، به شدت دچار احساس گناه و انفعال هستند و در مقابل فرزند خود ناتوان هستند.


امنيت در لغت به معناي بي ترس بودن و آرامش داشتن است؛ ولي ما به يک تفسير قوي تر و گوياتر احتياج داريم تا بتوانيم بفهميم که امنيت را از کجا به دست آوريم.

امنيت يعني "درک جزء از کل" و اعتماد به کل. امنيت يعني من اين درک را داشته باشم که من جزئي از کل هستم و آن کل از من در هر شرايطي حمايت مي کند و من به آن اعتماد دارم و ترسي ندارم. به محض اين که اين رابطه خدشه دار شود ناامني مي آيد. درک رابطه جزء از کل جزو فطرت انسان است. انسان نياز دارد که جزئي از يک کل باشد.

يکي از آسيب هاي بزرگي که دنياي مدرن به انسان زد اين است که انسان را کل کرد. انسان اصلاً در جايگاه کل نيست. انسان در جايگاه جزء است. انسان خالق نيست، انسان مخلوق است. جزئي از يک کل است. فاجعه از جايي شروع مي شود که ما خودمان را کل مي بينيم و جزء را هم نمي شناسيم و اين رابطه درست جا نمي افتد.

درک کل از جزء از کودکي مي آيد بر اساس همان بستر تاريخي.  به همين دليل مراقبت از دوران کودکي در ايران خيلي مهم است. وما در ايران خيلي بيشتر از اروپا و غرب بايد کار کنيم تا آن ناامني تاريخي را محدود کنيم نه اين که دامن بزنيم.

چه موقع به يک کل اعتماد مي کنيم؟ چه موقع يک کل، نيازهاي ما را برطرف مي کند و ما مي توانيم به آن اعتماد کنيم؟ زمانی که خودمان بي نياز باشیم؟

فرض کنيد مهمان داريد و شما به ميوه ي خوب يا شيريني خوب براي پذيرايي احتياج داريد. به کدام ميوه فروشي مي رويد؟ به کدام قنادي مي رويد؟

 مشهور باشد؟ گران باشد؟ بزرگ باشد؟ شناخته شده باشد؟  خير

به سراغ کسي مي رويم که به کار او اعتماد داريم. اعتماد داريم که توانا است و در کارش متبحر است. به او اعتماد مي کنيم، هر وقت از او شيريني گرفتيم عالي بود. يعني قدرت تهيه ي شيريني دارد. کلي در منِ جزء امنيت ايجاد مي کند که قدرت داشته باشد. با اطمينان پيش او مي روم. همه چيز دارد. چه چيز ندارد؟ خشونت.

يک قنادي خيلي با کيفيت و خوب است ولي اخلاق ندارد به مشتري بد اخلاقي مي کند و خشونت دارد آيا باز هم سراغ او مي رويد؟

حالا ما مي خواهيم امنيت زندگي خود را از يک کل بگيريم. آن کل بايد قدرت داشته باشد و خشونت نداشته باشد. در امنيت قدرت و اقتدار خيلي مهم است.  دليل اين که در بحث امنيت من به سراغ اقتدار مي روم  اين است که چون درک مقصر و مظلوم و احساس مظلوميت و احساس گناه ناشي از مقصر بودن و احساس ضعف ناشي از مظلوم بودن در مادرهاي امروزي باعث شده که روز به روز اقتدارشان  کم شود و اين يک خطر است.

خطر کم شدن اقتدار والدين به خصوص تحصيلکرده، آينده فرزندان ما را تهديد مي کند. و من با تمام وجود اين مسئله را حس مي کنم و در اين جا به همه اعلام خطر مي کنم.اگر اقتدار والدين آسيب ببيند هيچ چيز ديگري جايگزين آن نخواهد بود.

اگر اقتدار والدين آسيب ببيند هيچ چيز ديگري جايگزين آن نخواهد بود. نداشتن اقتدار خود نوعي خشونت است. نسل مادران و پدران امروزي به خصوص تحصيل کرده ها و حتي کساني که در زمينه کودک فعاليت اجتماعي دارند، به شدت دچار احساس گناه و انفعال هستند و در مقابل فرزند خود ناتوان هستند.

در رابطه جزء و کل وقتي اقتدار از بين مي رود بيشترين آسيب به جزء مي رسد. يعني به کودک. به اين دليل در بحث امنيت اول روي اقتدار و قدرت کار مي کنيم و بعد به بحث خشونت مي پردازيم.

نکته مهم: زماني که کودک درک جزء از کل پيدا مي کند، قبل از تولد است، دوران جنيني. جنين نياز به امنيت دارد. به همين دليل ما روي مادران باردار مصمم هستيم و تمرکز داريم. اما در روان شناسي امنيت را از تولد بررسي مي کنند. زماني که کودک قضاوت مي کند (تشخيص نمي دهد) با احساسش درک مي کند و قضاوت مي کند که در امنيت است يا ناامني، تولد تا يکسالگي است. روزهاي اول تولد حساس ترين روزها براي ايجاد امنيت در نوزاد است.

نظريه اريکسون در مورد رشد شخصيت بسيار معتبر است و رشد شخصيت را از تولد تا کهنسالي به 8 مرحله تقسيم مي کند که سه مرحله اش در 5 سال اول زندگي است.

درک جزء از کل يک  نياز فطري است که از بدو تولد به وجود مي آيد و نقش مادر در اين زمينه بسيار مهم است. نقش پدر هم مهم است اما پدر نقش دوم يا مکمل را دارد و در کنار مادر است. مادر مدير و مسئول رشد کودک است.

به خصوص در 6 سال اول. لطفاً بر احساس گناه خود غلبه کنيد و اجازه ندهيد که شما را اذيت کند. پس نگران نشويد و درک مسئول داشته باشيد و با درک مسئول مطالب را بررسي کنيد.


ادامه دارد.......


پست های جدید