خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش آخر)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش آخر)

بین چهار تا شش سالگی٬ تا ده ساعت در روز هم با هم باشند٬ ولی بازی نمایند.با همان ویژگی هم سال و هم جنس بودن. و به طور کل محور ۴ تا ۶ سال٬ بازی است؛ بچه ها محوریت کارشان بازی باید باشد.


د: چهارمین ویژگی در سنین ۴-۶ سال، ویژگی اجتماعی است. 

 

۱. دوستان محدودی پیدا می کنند. در این سن اگر محیط های خوبی باشد که تجمع کودکان در آن وجود دارد٬ خوب است که کودکان در آن محیط ها قرار گیرند.

 

ویژگی محیط های خوب:

 

الف. امکانات مناسب

ب. برنامه مناسب

ج. مربی مناسب( که این از همه مهم تر است.)

 

- کودک از ۷ ماهگی باید در محیط های اجتماعی حضور پیدا کند. (مسجد٬ روضه٬ مهمانی٬ پارک) 

- و از یک ونیم سالگی٬ همبازی باید داشته باشد ولی محدود در زمان وتعداد دوستان.

-  از دو سالگی دوستانی داشته باشد و با زمان ‌وسیع تر.

- از دو تا سه سالگی٬ در روز حدود یک ساعت.

- بین سه تا چهار سالگی٬ در روز حدود سه تا چهار ساعت.

- بین چهار تا شش سالگی٬ تا ده ساعت در روز هم با هم باشند٬ ولی بازی نمایند.با همان ویژگی هم سال و هم جنس بودن. و به طور کل محور ۴ تا ۶ سال٬ بازی است؛ بچه ها محوریت کارشان بازی باید باشد.

 

۲. به همسالان علاقه مند می شوند.

 

۳. تمایل دارند با همجنس بازی کنند زیرا:

 

الف. آنچه باعث تمایل( ارتباط) با جنس مخالف است٬ میل جنسی است که این ها این میل را ندارند.

ب. همجنس را از لحاظ ویژگی ها نزدیک تر می بینند.( ویژگی همجنسان برای آن ها گیرا تر است.)

 

وعلل بازی با غیر همجنس:

 

  - عدم حضور همجنس

- روحیهٔ دختران در پسران یا بالعکس وجود دارد.

 

و این به علت نوع رفتار والدین است. مثلا تلقین مادر که  بچه را از حضور با دوستان پسر منع می کند و پسر را تشویق می کند که با دختر ها بازی کند.

 

- آسیب هایی که از پسر یا دختر همجنس دیده اند٬ لذا خود کودک دیگر تمایل به بازی با همجنس ندارد.

- الگوهای غلط مانند فیلم یا..

 

۴. دیگران را در اموال خود شریک می کنند. ( در یک محیط تربیتی مناسب چنین است.)

 

چرا  کودکان دیگران را در اموال خود شریک نمی کنند.

 

۱. رفتار والدین٬ ( افراط و تفریط)

در صورت افراطی٬ مثلا  مادر ماشین کودک را می دهد به بچه خواهر بازی کند.

در صورت  تفریط٬ مادر کودک را نهی میکند از اینکه اسباب بازی اش را به دیگری بدهد. به کودک می گوید نَده ماشینت خراب می شود.

 

۲. انتقام گیری٬ مثلا کودک خانهٔ عمو رفته به او اسباب بازی ندادند.

 

۳. سابقهٔ تخریب اسباب بازی توسط دیگران. مثلا سابقه داشته این کودک اسباب بازیش را خراب کرده است.

 

 

nooredideh.com


پست های جدید