خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 6)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 6)

تعریف بازی: یک فعالیت هدفمند که به صورت جسمی یا ذهنی انجام می شود و در آن یک فرد یا یک گروه شرکت دارند و منجر به اقناع و لذت می گردد.


ویژگی بچه هایی که خوب بازی می کنند:

۱. بچه ها خوش غذا می شوند.

۲. بهانه گیری را کم می کنند.

۳. کودکان لجبازی و پر خاشگری را کم می کنند.

۴‌. بازی منجر به کشف تجربی می شود٬ لذا سوالات آن ها کم می شود.

۵. بازی٬ چهار رشد عقلی٬ جسمی٬ عاطفی و اجتماعی ایجاد می کند.

 

بازی واقعاً بی بدیل است. کار جدی دوره کودکی٬ بازی است و کودکی که زیاد بازی می کند از سلامت عمومی(جسمی٬ روحی٬ رفتاری) بیشتری برخوردار است.

 

تعریف بازی: 

 

یک فعالیت هدفمند که به صورت جسمی یا ذهنی انجام می شود و در آن یک فرد یا یک گروه شرکت دارند و منجر به اقناع و لذت می گردد. 

 

باید هر چهار نکته (فعالیت هدفمند٬ جسمی یا ذهنی٬ فردی یا گروهی٬ اقناع و لذت) وجود داشته باشد تا بازی محسوب شود‌.

بازی باید برای بچه یک خاصیتی داشته باشد ولو اینکه در نگاه پدر٬ مادر و فرزند بی خاصیت باشد اما در نظر کارشناس هدفمند و باخاصیت باشد. و قریب به ۹۰ درصد از فعالیت بچه ها این چهار نکته را دارد.

 

تفاوت کودکان پر انرژی و کودکان بیش فعال:

 

بعضی از بچه ها بیش فعال نیستند اما پر انرژی هستند. فقط ۱۰ درصد از بچه ها بیش فعال اند.

پس معلوم می شود که بچه های پر جنب و جوش بیش فعال نیستند.

 بیش فعالی یک اختلال مغزی است و ریشه آن بطور قطعی نامعلوم است. 

بیش فعالی می تواند علل و عوامل گوناگونی داشته باشد. ممکن است وراثت باشد و یا ممکن است به علت دوران پر مخاطرهٔ بارداری باشد و یا به علت شیوهٔ زایمان یا تغذیهٔ مادر در بارداری و بعد از بارداری باشد. 

 

بیش فعالی سه شاخصهٔ عمده دارد:

۱. عدم تمرکز؛ عدم تمرکز منجر به پر جنب و جوشی آنها می شود. لذا کودک نمی تواند بنشیند و کار خود را تمام کند.

۲. برانگیختگی٬ همراه با کارهای خطر ناک از شاخصه های دیگر بیش فعالی است.

۳. ترکیب دو مورد بالا. یعنی عدم تمرکز و برانگیختگی باهم.

عمدتا بچه ها از نوع سوم هستند.

اینگونه بچه ها جنب و جوششان با تغییر نوع بازی است. یعنی متناسب باسنش هیچ کاری را به اتمام نمی رساند و متاسفانه فقط یک درصد از این کودکان را والدین متوجه می شوند که بیش فعال هستند و بقیه را والدین فکر می کنند که کودک بی دقت و یا تنبل است.

البته با درمان سعی می کنند که تمرکز را در این کودکان بالا ببرند.‌


ادامه دارد ........


منبع:  nooredideh.com


پست های جدید