خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 4)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 4)

از دیگر خصوصیات عقلی و ذهنی این است که کودکان در این سنین، به قصه گویی علاقه مند می شوند. بچه ها خودشان را می گذارند جای شخصیت داستان


قصه گویی:

۴- از دیگر خصوصیات عقلی و ذهنی این است که کودکان در این سنین، به قصه گویی علاقه مند می شوند. بچه ها خودشان را می گذارند جای شخصیت داستان.

(این نکته قابل بیان است که:  نویسندهٔ کتاب های قصه وشعر کودکان باید کارشناس تربیتی باشد نباید این گونه باشد که یک اسم باشد وبه دنبالش صفات بد.اینطور بچه ها کار بد یاد می گیرند.) 

 

لبهٔ مثبت تخیل:

۱.فضای مناسب برای یادگیری است.

۲. شخصیت پردازی می تواند تبدیل به الگو شود.

۳.تخیلات کودک به سمت منفی سوق پیدا نمی کند (البته) اگر شخصیت منفی در قصه گویی نباشد.

لبهٔ منفی تخیل: 

۱. واگذار کردن کودک به تخیلات خودش٬ این کودک قطعا می رود به سمت منفی.

۲. تنهایی بیش از حد کودکان منجر به این می شود که بچه ها تخیلات منفی داشته باشند. ۳.عدم وجود امکانات مناسب.

در قصه گویی ٬ قصه ها باید ساختار ساده وقابل فهم متناسب با سن کودک داشته باشد. 

من غم و مهرحسین (ع) با شیر از مادر گرفتم.

روز اول کامدم دستور تاآخر گرفتم. 

باید بچه ها را ببرین در مجالس ائمه علیهم السلام.

ویژگی های قصه گویی: 

۱. ساختار قصه باید قابل فهم باشد.

۲. قصه باید حس کنجکاوی ویادگیری کودک را غنا بخشد.

۳. قصه باید از حواس متناسب کودک بهره بجوید. مانند حس  مهم بصری (قصه های تصویری)

۴. قصه نباید سریالی باشد بلکه در هر قسمت باید به نتیجه برسد. اگر نتیجه ای نبیند مثل سر کار گذاشتن است. باید این گونه باشد؛  امروز؛ قصه + نتیجه و فردا؛ قصه + نتیجه.

۵. باید بالحن وادبیاتِ زیبا گفته شود.

۶. حتی المقدور سعی کنیم داستان های واقعی وقابل فهم را بگوییم.

نکتهٔ مهم در محدودهٔ فکر کودکان این که؛ کودکان٬ جاندار پندار هستند وبه موجودات بی جان جان می دهند. کودکان انسان پندار هستند.

شرایط و محتوای قصه  کودکان:

 

خدای متعال در قرآن ۳۰۰ داستان آورده است. پس داستان و قصه برای کودکان نقش مهمی دارد.

 

قصه برای کودکان شرایطی دارد:

۱. باید شخصیت اصلی داستان٬ مثبت باشد‌ (بچه لجباز و تنبل و‌..اینها بار منفی دارد و الگوی منفی است.)

۲. قصه باید مثبت باشد.

حال این سوال پیش می آید که٬  پس بچه چه طور مبارزه با بدی ها و منفی ها را یاد بگیرد؟

جواب:

الف) این شناخت بدی و مبارزه برای ۷ سال دوم است چون کودکان زیر ۷ سال قدرت تحلیل مسائل را ندارند. 

ب) کودکان آستانهٔ تحمل پایینی دارند.

اگر در زیر ۷ سال کار های بد و منفی را یاد کودکان دهیم٬ سریع بروز می دهند پس خیلی محتوا های منفی و بد به بچه ها ندهیم..( و این نکته قابل بیان است که) کودک زیر ۴ سال باید فقط کنار مادرش باشد نه مهد و مراکز اجتماعی.

۳. تصاویر قصه مثبت باشد.      پس به طور کل٬ جهت دهی از لحاظ شنیداری و دیداری باید مثبت باشد.

قصه به اشکال مختلف بیان می شود: 

۱. ترکیب تصویر و بیان هر دو.

۲. شنیداری٬ مثلا برایش تعریف می کنیم.

۳. تصویری٬ کتاب قصه بدون متن چاپ شده که با تصویر است و پدر و مادر یا خود بچه برای تصاویر قصه بسازند.

حتی در مورد اهل بیت می توان تصویر سازی کرد. مثلا قصهٔ غدیر خم با تصویر باشد.

نکته: یک انسان در طول عمر خود می تواند ۳۲ میلیون تصویر را ذخیره کند. همین گونه است که در اسلام نگاه به کعبه٬ پدر و مادر٬ قرآن٬ دریا٬ گل و حرم ائمه ع عبادت است‌.

لذا بهتر است که در منازل خود نام ۱۴ معصوم و آیه های قرآن (وان یکاد و...) نصب باشد.

داستان تصویری ممکن است؛ الف)تصویر از پیش طراحی شده باشد. قبل از بیان قصه٬ تصویر آن را تهیه کنیم.

ب) زنده باشد. یعنی همان لحظه که به کودک قصه می گوییم تصاویرش را بکشیم و این به بچه کمک می کند در شکل گیری شخصیت.


محتوای قصه:

ممکن است محتوای قصه حقیقی و یا تخیلی باشد.

در قصه گویی اولویت با محتوای حقیقی است. مانند داستان انبیاء و اهل بیت ع و قصهٔ زندگی خود و واقعیت ها.

(لازم به ذکر است نکته ای در مورد دروغ در کودکان؛) دروغ کودکان زیر ۷ سال خیلی معنا ندارد یعنی اکثراً تخیلات ذهنی خود را بیان می کنند و باید تخیلات بچه را جهت دهی کرد با قصه های تصویری و تحلیل مثبت.

دروغ گویی یک ناهنجاری با ریشهٔ محیطی است. 

گاهی ما عامل ایجاد دروغ می شویم. یعنی وقتی همسر یا فرزندمان در قبال دیر کردن خود راست می گوید٬ برخورد تندی می بیند لذا دفعهٔ بعد دروغ می گوید. و عمدتاً انسان های ترسو دروغ می گویند.

برای پرورش قوهٔ تخیل بچه٬ قصه نیمه تمام برایش بگوییم تا خود کودک قصه را پایان دهد و همبازی هم سن برایش در محیطی ایجاد کنیم.


ادامه دارد .......

منبع: nooredideh.com


منب


پست های جدید