خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 1)

خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی (بخش 1)

این دوره، دوره ی بازی کودکان است. تا ۴ سالگی خمیر مایه ی بازی را یاد می گیرند ما باید با یک دقت ویژه ای این دوره را سپری کنیم واین دوره را مورد بررسی قرار دهیم وتحلیل کنیم.


خصوصیات دوران طلایی 4 تا 6 سالگی

دوران طلایی ۴ تا ۶ سالگی:

این دوره پیچیده ترین دوره، دوره ی طلایی زندگی و دوره ی مهم تربیت برای هر کودک ۴ تا۶سالگی است

تحرکات بچه ها زیاد می شود. پیوند عاطفی شدت پیدا می کند. کنجکاوی وتخیلات کودک بالا می رود .تقلید از الگو های مناسب ونامناسب، دوره ی جلب توجه بچه هاست . دراین دوره بچه ها تشنهٔ تعریف و تمجید هستند.

این دوره، دوره ی بازی کودکان است. تا ۴ سالگی خمیر مایه ی بازی را یاد می گیرند ما باید با یک دقت ویژه ای این دوره را سپری کنیم واین دوره را مورد بررسی قرار دهیم وتحلیل کنیم.

تذکرات:

1-      خمیر مایع شناخت کودکان همین ویژگی های مطرح شده است.

2-      کسی که مربی کودک ودر عرصهٔ کار کودک ورود پیدا می کند باید این ویژگی ها را به خوبی بشناسد وباگوشت وخون خود بیامیزد . کودک خارج از این حیطه نیست.

3-      ارتباط دهی بین این ویژگی ها بسیار مهم وحیاتی است، مثلا گاهی بچه پرخاشگری دارد٬ ممکن است غذایش خوب نباشد، ممکن است یک ناهنجاری از کودک را در جایی ببینیم ولی ریشه اش جای دیگر باشد.

4-      جهت شناخت حیطه های شناختی کودک ۴ بخش مورد بررسی قرار می گیرد:

 

الف: ویژگی های عقلی ذهنی

ب: جسمی حرکتی

ج: عاطفی

د: اجتماعی

الف: اولین ویژگی، ویژگی های عقلی وذهنی است‌

 

·         کودکان خودمدار می شوند.

·         کنجکاوی  کودکان زیاد می شود.

·         تقلید در کودکان شدید می شود.

·         تخیلات کودک زیاد می شود.

·         به قصه گویی علاقمند می شوند.

 

·         خود مداری:

 

1-      در سن ۴سالگی کودکان خود مدار می شوند.

یعنی بچه ها نقطه نظرات دیگران را نمی فهمند لجباز می شوند به قول عرفی، حرف، حرف خودشان است در صورتی که این ویژگی٬ ویژگی خوبی است. (نه لجبازی به معنای ناهنجاری)

البته گاهی این منجر به لجبازی ناهنجاری می شود. خود مداری شمشیر دولبه است.

لبه های خود مداری: لبه ی مثبت منجر به اعتماد به نفس٬ عزت نفس٬ خود یاری به علاوه دیگر یاری می شود.

خود مداری یعنی اینکه وقتی کودک در محیطی قرار میگیرد و توجه اش به کاری یا چیزی جلب می شود علاقه مند می شود که آن کار را انجام دهد٬ یا آن چیز را به دست آورد.

عامل خود مداری بچه ها بیکاری بچه هاست. مدیریت خود مداری با کنترل محیط اتفاق میافتد.

اگر بخواهیم خود مداری در مرحله ی منفی نرود باید محیط را کنترل کنیم .مثلا وقتی گوشت را تمیز کنیم  که کودکمان خواب است یا وقتی رادیو را تعمیر می کنیم که بیرون است.

گفتیم که لبه ی مثبت خود مداری منجر به اعتماد به نفس در کودکان می شود.

حال این اعتماد به نفس چگونه کاهش پیدا می کند؟

هر بار شکست کودکان مساوی است با یک درجه کاهش اعتماد به نفس. تربیت کودک یک حرکت مستمر و دقیق است یک لحظه هم نمیشه غفلت کرد به عنوان مثال؛ گاهی دیدن یک عکس مبتذل ذهن کودک را یک عمر درگیر خود می کند درسته یک لحظه این تصویر را دیده ولی اثر تخریبی گسترده ای به جا می گذارد لذا در تربیت کودکان لحظه ای نباید غفلت کرد و این حرکت مستمر ودقیق باید در تربیت کودک مد نظر باشد.

شکوفایی استعداد کودکان در محیط تحت مدیریت اتفاق می افتد. تمام حرکات باید تحت کنترل والدین باشد. والدین بستری را فراهم می کنند که کودک به موفقیت دست پیدا کند.اگر این بستر را فراهم کردیم نتیجه اش این می شود که کودکمان خودش می آید داوطلبانه کمک می کند٬ وقتی اعتماد به نفس وعزت نفس را ازاو گرفتیم٬ در حقیقت خود یاری ودیگر یاری را ازاو گرفتیم ودرنتیجه بزرگتر که شد دیگر کمک نمی کند. و حالت لجبازی ناهنجاری هم در او بوجود آمد.

ادامه دارد .............

منبع:

nooredideh.com


پست های جدید