هوش و یادگیری، شنیدن، دیدن

هوش و یادگیری، شنیدن،  دیدن

ما تا به حال اشتباه فکر می کردیم که زبان در اثر شنیدن تقویت می شود در حالیکه زبان اول در اثر دیدن تقویت می شود بعد شنیدن. نوزاد زبان را از طریق دیدن فرا می گیرد. دیدن است که سلول ها را تحریک می کند.


ما تا به حال اشتباه فکر می کردیم که زبان در اثر شنیدن تقویت می شود در حالیکه زبان اول در اثر دیدن تقویت می شود بعد شنیدن. نوزاد زبان را از طریق دیدن فرا می گیرد. دیدن است که سلول ها را تحریک می کند.

علت این که بچه ها در محیط سریع یاد می گیرند این است که همه چیز را می بینند ومی شنوند.

حالا ما از 2سالگی آموزش زبان دوم را برای کودک شروع می کنیم و او را وادار می کنیم تکرا کند (this is my hand) صرف به گفتن تکیه می کنیم، این حالت محفوظات است زیرا کودک چیزی را نمی بیند فقط می شنود.

در دوره حسی حرکتی یک پایه یادگیری تشکیل می شود.

۲ تا۶ سال دورهٔ (ادراکی- حرکتی)  "پیاژه" این دوره را دوره پیش عملیاتی نامیده است.

تفاوت ادراک با تحریک در این است که در تحریک ذهن کودک هیچ چیزی ندارد، نه حافظه نه تخیل نه تصویر. کم کم شروع می شود و وقتی تشکیل شد ادراک به وجود می آید و حالا بین اسم اجسام و خود اجسام در ذهنش می تواند ارتباط برقرار کند.

در زیر 2سال وقتی به کودک می گوییم توپ فقط می شنود توپ، ممکن است توپ را هم ببیند ولی بین آنکه شنیده و آن که دیده هیچ ارتباطی وجود ندارد چیزی که شنیده و چیزی که دیده هر کدام کار جداگانه ایی در ذهن کودک انجام می دهند اما در دوره ی ادراکی این دو مفهوم در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

در دوره ادراکی حرکتی (2_6 سال) حافظه و تجسم شکل می گیرد، قبل ازشکل گیری تجسم وحافظه  بچه درخانه توپ دارد و می رود بیرون دوباره میگه توپ، شما مدام توضیح می دهید که عزیزِدلم توپ داری توی خونه هست، بچه هم ادامه میده توپ توپ، شما هم حرص می خورید که عجب بچه ی سمج و لجبازی دارم در حالیکه این بچه لجباز نیست بلکه هنوز به مرحله ایی نرسیده که توپ توی خونه را تجسم کند و یادش بیاید آرام آرام که حافظه اش کامل تر شد کودک یادش می افتد توپ دارد.

می روید مهمانی می بیند که یک توپ شبیه مال خودش است، توپ را بر می دارد میگوید: این مال منه، چون کودک چیزی را که می بیند می فهمد هرچیزی را که نبیند به خاطر نمی آورد زیرا که حافظه و تجسم او کامل نشده است.

اما در 2 تا 6 سالگی آرام آرام تجسم شکل می گیرد و با شنیدن نام یک شئ تصور آن در ذهنش شکل می گیرد وحالا در این مرحله پایه دوم ساخته می شود


پست های جدید