اردوی باغ پرندگان 95/03/11

اردوی باغ پرندگان 95/03/11

اولین اردوی خردادماه 95 بازدید از باغ پرندگان مهد کودک ساحل بهشت


برگزاری اولین اردوی خرداد ماه 1395
 
 اولین اردوی خرداد ماه 95 : بازدید از باغ پرندگان تهران انجام شد برای دیدن عکسهای مربوط به اردو بر روی عکس زیر کلیک کنید.


418509_106.jpg