آموزش زبان انگلیسی با همکاری مجتمع فنی تهران

ماموريت دپارتمان زبان مجتمع فني تهران دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران، مأموريت خود را ارائه و گسترش دوره های آموزشی برای گروه های سنی مختلف، توليد و انتشار مواد آموزشی، برگزاری آزمون های بين المللی، طراحی و اجرای دوره های تربيت مدرس، ارائه خدمات آموزشی به سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی مبتنی بر استانداردهای روز دنيا و متناسب با نيازهای جامعه تعريف می نمايد.

فلسفه ما

آغاز هر كاري معمولاً دشوار به نظر مي رسد. آغاز فراگيري يك زبان خارجه نيز نه تنها سخت بلكه حساس است. يك شروع بد مي تواند باعث اضطراب، ترس بدون دليل و يا … بشود.

رويكرد فلسفي دپارتمان زبان هاي خارجي مجتمع فني تهران مكتب ساختگرايي ذهني است. در اين مكتب ذهن فراگير بسيار پويا، خلاق و تحليلگر است؛ به عبارت ديگر فراگير پس از دريافت مفاهيم بين نكات ارتباط معني دار ايجاد كرده و سپس با آميختن آن ها با آموخته هاي پيشين مطالب جديد را در ذهن خود ملكه مي سازد.

در روش هاي سنتي و زبان محور، فراگيري نكات دستوري در اولويت قرار دارد. تجربيات مكرر نشانگر اين است كه حاصل فراگيري قواعد انتزاعي و خارج از متن و توجه به قالب هاي زباني صرفاً حفظياتي بوده كه هيچگاه به كاربرد اصولي و خلاق منتهي نشده است.

رويكرد ما در زمينه فراگيري يك زبان همان رويكرد طبيعي و اكتسابي است كه موثرترين و كوتاهترين مسير ممكن براي يادگيري زبان بوده و توسط بشر از بدو خلقت آزموده شده و موفقيت آن صد در صد قابل تضمين است.

دپارتمان زبان هاي خارجي مجتمع فني تهران در زمينه تدريس زبان رويكرد همه جانبه دارد. در اين رويكرد يك نگاه همه جانبه به آموزش زبان وجود دارد، به عبارت ديگر كليه عوامل دخيل و موثر بر فراگيري در نظر گرفته مي شود. اين عوامل شامل متغيرهاي عاطفي، فيزيولوژيكي، ذهني، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي است.

روش آموزشي دپارتمان زبان هاي خارجي مجتمع فني تهران محتوا محور است. در روش محتوا محور فراگيري معني دار است زيرا آموخته هاي قبلي همواره يادآوري شده؛ پيوندهاي مستحكمي بين نكات جديد و تجربيات گذشته فراگيران ايجاد مي گردد. در روش محتوا محور كسب دانش و مهارت به صورت توامان انجام مي گيرد زيرا اعتقاد بر اين است كه همه چيز منسجم و به هم پيوسته و وابسته است؛ به عبارت ديگر در صورت بروز يك مشكل در يك جزء كل نظام آموزشي و فرآيند فراگيري تحت الشعاع قرار مي گيرد.

دپارتمان زبان هاي خارجي مجتمع فني تهران با سالها تجربه در امر آموزش زبان انگليسي، ارائه مدارك بين المللي زبان و همكاري با سازمانهاي آموزشي بين المللي، افتخار برگزاري دوره ها و ارائه خدمات آموزشي متعددي را جهت ارتقاء و بهره وري علمي كليه اقشار جامعه دارد
.


photo_2016-06-29_00-07-57.jpg


👈دپارتمان زبان هاي خارجي مجتمع فنی تهران؛

فعالیت خود را از سال 1377 با آموزش زبان تخصصی کامپیوتر آغاز نمود. این دپارتمان با همکاری سازمانهای آموزشی بین المللی نظیر سندیکای Cambridge ESOL, LTTC , ETS, بخش های فرهنگی آموزشی و سایر مراکز بین المللی آموزش زبان همواره درصدد ارتقای کیفیت و استانداردهای آموزش زبان بوده است.
گروه انگلیسی این دپارتمان افتخار دارد به عنوان مرکز بین المللی تربیت مدرس TESOL و اولین مرکز خصوصی برگزاری آزمون بین المللی TOEFL IBT در کشور خدمات متعددی نظیر آموزش های حضوری ،نیمه حضوری و Online را در اختیار عموم و سازمانهای دولتی و خصوصی قرار دهد.
👈"مهد ساحل بهشت" براي  هر چه بهتر شدن سيستم آموزشي زبان انگليسي ،همكاري خود را با اين مركز در برنامه هاي خود قرار داده است ، همچنين مديريت مهد كودك بعد از سال ها تجربه و آزمون متدهاي مختلف زبان و بررسي نتايج كار موسسات مختلف ،"مجتمع فني تهران "را به دليل نحوه ي آموزش و رضايت افراد تحت آموزش اين مركز در بخش زبان انگليسي انتخاب كرده است .

photo_2016-06-29_00-07-46.jpg


photo_2016-06-29_00-08-06.jpg


photo_2016-06-29_00-07-51.jpg


photo_2016-06-29_00-08-01.jpg


photo_2016-06-29_00-08-09.jpg


Learning tip for 6-4year olds

Play a ‘true or false’ game. Ask your child to guess which facts are true and which are made up.

For example, have a look at these ‘facts’ about animals and science. Are they true or false?

    Children have more bones than adults.
    Jupiter is three times bigger than Earth.
    The blue whale is as loud as a jumbo jet.