ترويج فرهنگ كتابخواني

ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني ترويج فرهنگ كتابخواني

برگزاری اردوی آموزشی آشنایی و خرید کتاب از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان


در راستاي ترويج فرهنگ كتابخواني بچه هاي مهد کودک ساحل بهشت روز چهارشنبه 19/08/95 در اردوی آموزشی جهت خريد كتاب به كانون پرورش فكري واقع در بلوار فرحزادي روبروي بيمارستان آتيه شرکت نمودند و دلبندانمان در كانون ، كتاب مورد علاقه شان را تهيه نمودند .

اين برنامه در گروه هاي سني كودكستان ، آمادگي ، پيش دبستان ١ و پيش دبستان ٢ برگزار شد.