تصاویر روز آتش نشانی

روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک روز آتش نشانی مبارک تصاویر روز آتش نشانی

7 مهر روز آتش نشانی برتمام برتمام آتش نشانان مبارک


در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر های اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود


جهت مطالعه ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید