تئاتر حسنی (توی ده شلمرود)

تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود) تئاتر حسنی (توی ده شلمرود)

برگزاری تئاتر کودک در مهد کودک سه ستاره ساحل بهشت در جهت آموزش کودکان در مورد مسائل گوناگون


این سخن مارک تواین،نویسنده نامدار کودکان و نوجوانان درباره ویژ‌گی و اهمیت تئاتر کودک حقیقتی انکار ناپذیر است که بسیاری از بزرگان عرصه هنر و ادبیات و حتی صاحب‌نظران مسائل تربیتی و روانشناسی کودکان و نوجوانان به آن واقف بوده و همواره مقوله تئاتر کودک را به عنوان عرصه‌ای جهت بروز و رشد استعدادها و خلاقیت‌های کودکان و ... مورد توجه قرار داده‌اند.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران هرگونه سرمایه گذاری مادی و معنوی و برنامه‌ریزی عمیق و دراز مدت جهت رشد و اعتلای جامعه می‌بایست با کودکان آغاز شود. کودکانی که وارث و حافظ تمدن آینده‌اند. بنابراین هرقدر کودکان به لحاظ رشد ذهنی و ادراک معنوی غنی و پربار گردند در حقیقت تمدن انسانی پربار می‌شود.

حدود نیم قرن از شکل‌گیری تئاتر کودک و نوجوان در ایران می‌گذرد.اما متأسفانه این جریان نمایشی جز در مقاطعی کوتاه هرگز مورد توجه دست‌اندرکاران، متولیان و مسئولان امر قرار نگرفته‌است. در این گزارش سعی بر آن است تا از زوایای مختلف به این مهم پرداخته و در صورت امکان راهکاری برای توجه و عنایت هرچه بیشتر به این مقوله بسیار مهم ارائه شود.

تعریف تئاتر کودک ونوجوان

جهت مطالعه ادامه این مقاله برروی لینک زیر کلیک کنید