روز ملی صنعت چاپ

کارچاپ با سیب زمینی کارچاپ با سیب زمینی کارچاپ با سیب زمینی کارچاپ با سیب زمینی کارچاپ با سیب زمینی کارچاپ با سیب زمینی روز ملی صنعت چاپ

کارچاپ با سیب زمینی به مناسبت روز ملی صنعت چاپ


کارچاپ با سیب زمینی به مناسبت روز ملی صنعت چاپ در مهد کودک ساحل بهشت جهت آشنایی دلبندان با چاپ تاریخ 95/06/10