اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park)

اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park) اردوی پارک ژوراسیک(Jurassic Park)

اردوی پارک ژوراسیک (بوستان دایناسورهای متحرک)


پارک ژوراسیک تهران یکی از مراکز تفریحی دیدنی آموزشی برای کودکان و بزرگسالان واقع در منطقه ۲ شمال استان تهران می باشد. این مجموعه در سال نود و سه شروع بکار کرد.بوستان ژوراسیک تهران دارای گونه های مختلفی از دایناسور ها و پرندگان گوشت خوار و گیاه خوار در اندازه های بزرگ و کوچک می باشد.